​صورت جریان وجوه نقد چیست؟

​صورت جریان وجوه نقد چیست؟
​صورت جریان وجوه نقد چیست؟

صورت جریان وجوه نقد یکی از سه گزارش کلیدی است که وجه نقد تولید شده و خرج شده را در یک دوره ی زمانی خاص ( به عنوان مثال یک ماه؛ یک فصل و یا یک سال) گزارش می دهد. صورت جریان نقدینگی با نشان دادن مقدار وجه نقد جابجا شده در یک کسب و کار و به عنوان یک پل بین صورت سود و زیان و ترازنامه عمل میکند. برای آشنایی بیشتر با این گزارش با لایواکانتینگ همراه شوید...

 

سه بخش اساسی از جریان وجوه نقد:

1. فعالیت های عملیاتی : فعالیت های اصلی درآمدزا یک سازمان و سایر فعالیت هایی که جنبه سرمایه گذاری یا تامین مالی ندارند. به طور کلی هر نوع جریان نقدینگی از دارایی های جاری و بدهی های جاری

2. فعالیت های سرمایه گذاری : هر نوع جریان نقدینگی حاصل از مالکیت و یا واگذاری دارایی های بلندمدت و سایر سرمایه گذاری ها که معادل وجه نقد نیستند.

3. فعالیت های مالی: هر نوع جریان نقدینگی که حاصل از تغییرات در سایز و ترکیب بندی مشارکت در سرمایه گذاری ها یا مقروضات نهاد است ( برای مثال اوراق قرضه، سود، سهام).

صورت جریان وجوه نقد

 

تعاریف جریان نقدینگی

جریان نقدینگی: جریان های ورودی و خروجی وجه نقد یا معادل آن

تراز نقدینگی: نقدینگی در دسترس و سپرده جاری یا همان سپرده ی عندالمطالبه (تراز نقدی در ترازنامه)

معادل نقدینگی: شامل وجوه نقدی است که به عنوان سپرده های بانکی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و هرگونه دارایی قابل تبدیل به پول نقد نگهداری می شوند و  شامل اوراق قرضه و معادل نقدی با سررسید کوتاه مدت (کمتر از سه ماه) می باشد.

 

دسته بندی های جریان نقدینگی

1. جریان نقدینگی عملیاتی

فعالیت های عملیاتی، فعالیت های اصلی درآمدزای یک نهاد به شمار می روند. جریان نقدینگی حاصل از فعالیت ها به طور معمول شامل جریان های نقدی مرتبط با فروش، خرید و سایر هزینه ها می باشد.

مدیر ارشد امور مالی شرکت بین روش ارائه مستقیم و غیرمستقیم جریان نقدینگی عملیاتی یکی را انتخاب میکند:

- ارائه مستقیم: جریان های نقدینگی عملیاتی به عنوان یک لیست از جریان های نقدی ارائه می شوند؛ وجه نقد حاصل از فروش، هزینه های سرمایه گذاری و غیره. یک گزارش ساده که به ندرت استفاده می شود.

- ارائه غیرمستقیم: جریان های نقدی عملیاتی به صورت تلفیقی از سود و جریان نقدینگی بیان می شوند:

سود

P

استهلاک (دارایی های نامشهود)

D

استهلاک (دارایی های مشهود)

A

هزینه خرابی

I

تغییرات سرمایه

ΔWC

تغییرات ذخیره

ΔP

مالیات بر ارزش افزوده

(I)

مالیات

(T)

جریان نقدینگی عملیاتی

OCF

 

 

آیتم های موجود در صورت وجوه نقد جریان های نقدینگی واقعی نیستند؛ اما دلیل اینکه چرا جریان نقدینگی متفاوت از سود است، همین است.

هزینه های استهلاک سود را کاهش می دهد اما بر روی جریان نقدینگی تاثیری ندارد. از این رو، به این لیست اضافه شده است.به طور مشابه اگر سود نقطه ی شروع بیش از سود و مالیات در گزارش صورت سود و زیان باشد؛ می بایست جریان نقدینگی مالیات و سود از یکدیگر کسر شود تا به عنوان جریان نقدینگی عملیاتی در نظر گرفته شوند.

 

جریان نقدی سرمایه گذاری

جریان نفدینگی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری شامل بدست آوردن و از دست دادن دارایی های غیرجاری و سایر سرمایه گذاری هایی که شامل وجه نقد و معادل آن نیستند. جریان نقدی سرمایه گذاری اغلب شامل جریان های نقدی مرتبط با خرید و فروش ملک، کارخانه و تجهیزات، سایر دارایی های غیرجاری و سایر دارایی های مالی.

 

جریان نقدینگی تامین مالی

جریان نقدینگی حاصل از قعالیت های مالی؛ به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق می شود که در نتیجه ی تغییر سایز و ترکیب بندی حقوق صاحبان سهام یا قرض گرفتن نهاد بوجود می آیند. این نوع جریان نقدینگی به طور معمول شامل جریان نقدی مرتبط با وام و بازپرداخت آن و صدور و خرید سهام است. پرداخت سود سهام نیز جزء همین نوع محسوب می شود.

 

مثال صورت جریان وجوه نقد

در ادامه صورت جریان وجوه نقد برای شرکت فولاد مبارکه ی اصفهان در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 ارائه شده است:

صورت وجوه نقد

قالب کلی این گزارش شامل اقلام زیر می باشد:

  • گردش وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:

 

سود خالص

 

استهلاک

 

استهلاک دارایی‌های نامشهود

 

 

  • گردش وجوه حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌ای

هزینه سرمایه‌ای

 

سایر اقلام هزینه‌های سرمایه‌ای

 

 

کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌ای

 

 

  • گردش وجوه حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

سود سهام تقسیم‌شده

 

انتشار (بازخرید) اوراق سهام، خالص    

 

انتشار (بازخرید) اوراق قرضه، خالص (در ایران ممنوع است)

 

 

کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های مالی  

 

 

  • کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و مالی:

کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی

 

کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

 

کل نقدینه حاصل از فعالیت‌های مالی

 

 

خالص تغییرات نقدینگی   

 

 

منبع مقاله لاتین : statement-of-cash-flows

 

از حسابداری بیشتر بدانید


تحلیل نسبت های مالی

نسبت های مالی جریان نقدینگی

صورت سود و زیان چیست

ترازنامه چیست و چه کاربردی دارد؟

ارسال نظر
نظرات کاربران(0)
برای این پست هیچ نظری ثبت نشده است.
;

می خواهید بدانید چگونه حسابداری آنلاین لایــو ، کسب و کار شما را دگرگون خواهد کرد..!؟

می خواهید بدانید چگونه حسابداری آنلاین لایــو ، کسب و کار شما را دگرگون خواهد کرد..!؟